Biz Tech web portal powered by vidi logo2

Najavljen natječaj s fondom od 100 mlijuna eura za poduzeća za istraživanje i razvoj Istaknuto

Izvor: en.wikipedia.org Izvor: en.wikipedia.org

Za travanj je najavljen natječaj s fondom od 100 mlijuna eura namijenjenih poduzećima za istraživanje i razvoj. Mogu se prijaviti i mala i velika poduzeća. Stupanj sufinanciranja projekta ovisi o veličini poduzeća (malo, srednje, veliko), te vrsti istraživanja (temeljno, industrijsko, eksperimentalno, studija izvidljivosti, opremanje laboratorija). Što je tvrtka manje i fundamentalnija razina istraživanja, veći je stupanj potpore.

Novac je namijenjen istraživačko-razvojnim projektima i nabavi opreme za jačanje kapaciteta za istraživanje i razvoj. Cilj poziva je jače povezivanje poduzeća, istraživačko-razvojnih centara i ustanova iz sustava visokog obrazovanja u razvoju novih ili značajnog unaprijeđenja postojećih usluga, proizvoda, tehnologija, proizvodnih procesa, te za nove marketinške metode; organizacijske metode u poslovnoj praksi, organizaciji ili vanjskim odnosima. To uključuje i potporu za opremanje laboratorija.

Područja iz kojim mora biti projekt su tematska područja ili međusektorske tema "Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske": zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, prehrana i bio-ekonomija. Međusektorske teme su: KET tehnologije (Key Enabling Techologies) i ICT (informacijske i komunikacijske tehnologije).

Prihvatljivi troškovi su osoblje (istraživači, tehničari, pomoćno osoblje), amortizacije instrumenata i opreme, nabava znanja i patenata licencom ili ugovorom, savjetodavne i slične usluge, dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, materijal, potrošna roba i troškovi izrade studije izvodljivosti.

Za više informacija o ovoj temi i pomoć u pripremi projektne i natječajne dokumentacije možete posjetiti web stranicu strukturnih fondova ili obratiti se na info @ promo-produkt.hr. 

na vrh članka

Više...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next