Biz Tech web portal powered by vidi logo2

Europska unija priprema ograničenja za banke s kriptoimovinom Istaknuto

Europska unija priprema ograničenja za banke s kriptoimovinom

Prema novom nacrtu zakona o kojem se trebaju očitovati europski zakonodavci, banke će morati rezervirati poveće količine sredstava za osiguranje depozita u kriptoimovini.

Odbor za gospodarska i monetarna pitanja Europskog parlamenta treba glasovati o prijedlogu zakona koji će osigurati primjenu preostalih elemanata Basela III, globalnog sporazuma prema kojem banke moraju držati imati više kapitala u pričuvi kako bi se mogle nositi s tržišnim šokovima bez pomoći poreznih obveznika.

Velika pričuva za rizik

Jednim od amandmana predviđen je rizikom ponderiranu aktivu od 1.250 posto kapitala izloženog kriptoimovini, što bi trebalo biti dovoljno za pokrivanje kompletnih gubitaka u slučaju pada njene vrijednosti.

Taj je prijedlog u skladu s preporukama Baselskog odbora za nadzor banaka iz prosinca 2022. godine. Isti amandman sadrži i definiciju "bankarstva u sjeni", ogromnog sektora koji obuhvaća osiguravatelje, hedge i investicijske fondove, a koji čine oko pola svjetskog financijskog sustava i obično su manje strogo regulirani nego banke.

Amandman od Europske komisije traži sastavljanje i objavu izvješća do lipnja ove godine, u kojem će biti analizirana mogućnost uvođenja ograničenja na izloženost tradicionalnih banaka tim financijskim institucijama u sjeni.

Taj i drugi amandmani, općenito govoreći, idu korak dalje od promjena koje su napravile države-članice Europske unije - koje su u prosincu prošle godine postigle međusobni sporazum, pri čemu su se uglavnom fokusirale na privremena rješenja za neke od navedenih elemenata, kako bi bankama dale više vremena za prilagodbu. Europska središnja banka tome se snažno protivila, piše Reuters.

Nakon glasovanja u Odboru za gospodarska pitanja europski parlamentarci i države-članice počet će pregovore o konačnom sporazumu, koji bi na snagu trebao stupiti 2025. godine.

na vrh članka

Više...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next