Biz Tech web portal powered by vidi logo2

Francuski političari traže ukidanje engleskog jezika u EU

Francuski političari traže ukidanje engleskog jezika u EU

Nakon izlaska UK-a, dio francuskih političara zahtjeva žurnu deanglizaciju poslovanja u Europskoj uniji. Gradonačelnik Beziera Robert Menard, koga podržava Front National, izjavio je da engleski jezik nema više legitimiteta u Bruxellesu, a podržao ga je i predsjednički kandidat Jean-Luc Mélenchon, koji je rekao da engleski ne bi više trebao biti radni jezik Europske komisije.

Obojica ignoriraju činjenicu da građani UK-a nisu jedini govornici engleskog jezika u Uniji. Engleski je materinji jezik velike većine građana Republike Irske, a i na Malti službeni jezici su malteški i engleski.

Republika Irska broji oko 4.6 milijuna stanovnika, od toga se na popisu stanovništva iz 2006. godine njih 39% izjasnilo da govori irskim jezikom, dok većina ipak govori engleskim, koji uz irski ima status drugog službenog jezika Republike Irske.

Nevezano za francuske prigovore, irski povjerenik za jezik je objavio godišnji izvještaj u kojem govori o prigovorima irskih govornika irskog jezika na anglizaciju imena i adresa inače na irskom jeziku, kao i na slabiji pristup državnim i javnim servisima u Republici Irskoj na irskom jeziku u odnosu na one na engleskom. Irski povjerenik za jezik je u svome izvještaju izjavio da priznanje nečijeg identiteta korištenjem službenog jezika prema njegovom izboru spada u temeljna prava.

Čini se da napetosti vezane za izlazak UK-a iz EU neće tako brzo prestati, a bit će svakako zanimljivo vidjeti kako će se razvijati i pitanje engleskog kao službenog jezika Europske unije. Dok je istina da iz EU izlazi jedina država u kojoj engleski ima status prvog i glavnog službenog jezika, on ostaje sekundarni službeni jezik na Malti i u Republici Irskoj, gdje de facto i prevladava. Bez obzira na članice EU, engleski ostaje i lingua franca u trgovačkim, poslovnim, akademskim i ostalim krugovima diljem Europe.

na vrh članka

Više...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next