Menu

Ericsson Nikola Tesla modernizira mrežu HT-a Istaknuto

Ericsson Nikola Tesla modernizira mrežu HT-a

Hrvatski Telekom i Ericsson Nikola Tesla ugovorili su dodatnu modernizaciju mobilne mreže HT-a.

Podrška će uključiti najnovija Ericssonova rješenja, a korisnicima HT-a pružit će bolju pokrivenost, veće brzine i kapacitet mreže.

na vrh članka